Besök Museet

 

Oscar Olsson Museet i Malmö är ett personmuseum om Oscar Olsson (även kallad Olsson med skägget) – en märkesman i svensk folkbildningshistoria och han brukar benämnas Studiecirkelns fader. Oscar var också en portalfigur  inom den svenska nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. Han jobbade även som riksdagsledamot under många år.