Besök Museet

 

Oscar Olsson Museet i Malmö är ett personmuseum om Oscar Olsson (även kallad Olsson med skägget) – en märkesman i svensk folkbildningshistoria och han brukar benämnas Studiecirkelns fader. Oscar var också en portalfigur  inom den svenska nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. Han jobbade även som riksdagsledamot under många år.  

På grund av rådande pandemi håller museet stängt för besökare tills vidare