Folkbildaren

Från hösten 1899 till våren 1902 ledde Oscar Olsson en av Godtemplarordens studiekurser efter anglosaxisk modell, d.v.s. med katederledd undervisning, med bland annat nykterhet och moral på schemat. På hösten 1902 bildade han den första studiecirkeln, som vi känner den än idag, på ett nykterhetscafé i centrala Lund.

Under Karlstadtiden utvecklade Oscar Olsson en vänskap med en av dåtidens största svenska kulturpersonligheter, författaren Ellen Key. Vänskapen ledde bland annat till att Ellen Key år 1906 utfärdade ett gåvobrev, som innebar att 50 % av intäkterna från boken Folkbildningsarbetet skulle tillfalla Godtemplarordens studiecirklar.

1917 grundade Oscar Olsson, tillsammans med Rickard Sandler, då ABFs riksstudieledare, tidskriften Bokstugan – studiecirklarnas tidskrift. Oscar Olsson var dess redaktör tills den lades ner 1936.

1927 utsågs Oscar Olsson till rådsmedlem och verkställande ledamot av The World Association for Adult Education i London, världens äldsta organisation för vuxenutbildning.

Oscar Olsson kom att bli en betydande person i den svenska studieförbundskulturen och i den svenska pedagogikens historia och han kom också att kallas ”studiecirkelns fader”. Olssons bidrag till den svenska skolans utveckling är oomtvistlig.