Information om Oscarspriset

Oscar Olsson Museet i Malmö delar sedan 2013 årligen ut Oscarspriset till en person eller förening som särskilt utmärkt sig för ett gott folkbildningsarbete eller för att på annat sätt ha verkat i god folkbildningsanda.

Syftet med priset är att uppmärksamma goda förebilder i folkbildningssammanhang och öka medvetenheten om folkbildningens insatser.

Priset består av ett stipendium på 15 000 kr, ett konstnärsdesignat diplom och en artikel om pristagarens folkbildningsinsats i museets årsskrift.

2019 års nomineringsperiod sträcker sig fram till 15 juni.

Till nomineringsblanketten