Liv och Gärning

Oscar Ulrik Bernhardin Olsson föddes den 4 juli 1877 i Helsingborg, som äldst i en syskonskara på sju barn. Oscar avlade mogenhetsexamen vid läroverket i Helsingborg och tog ut en filosofie kandidatexamen i Lund i maj 1899.

Hans möte med Hans Larsson under studietiden kom att bli av stor betydelse för hans framtida liv och gärning.

Oscar Olsson var aktiv inom Godtemplarorden. Han deltog bland annat i nykterhetsrörelsens bildningsarbete och åren 1899-1902 i det som kommit att kallas ”den förstastudiecirkeln”.

Oscar Olsson engagerade sig även i den framväxande arbetarrörelsen under sin studietid i Lund.

Den 1 februari 1903 gifte Oscar sig med folkskollärarinnan Karin Helena Broomé (f. 15 mars 1877), från Asmundtorp.

På hösten 1903 flyttade Oscar Olsson med hustrun Karin till fastigheten Herrhagen 225 i Karlstad, där Oscar fått en adjunktstjänst. Mellan åren 1904 och 1907 var Karins syster Anna Evelina inneboende hos makarna Olsson.

Oscar Olsson var förbundsstyrelseledamot för det år 1903 bildade Socialdemokratiska ungdomsförbundet mellan 1904 och 1907.

Den 8 oktober 1908 flyttade familjen till Linköping, där Oscar fått en anställning vid Linköpings Folkskoleseminarium. Har var först adjunkt och från 1919 lektor i svenska.

Familjen flyttade sedan till Danderyds församling i Stockholm, där Oscar också arbetade som seminarieledare.

Oscar och Karin skilde sig 1936 och Karin flyttade till Västmannagatan 78 i Stockholms innerstad, där hon avled den 31 juli 1938.

Mot slutet av sin levnad fick han flera uppmärksammanden som kröntes av erhållandet av förtjänstmedaljen Illis quorum meruere labores, som han fick motta i 12:e storleken ur statsminister Tage Erlanders hand den 5 juli 1947.

Oscar Olsson avled i Danderyds församling den 25 januari 1950.

Barn i första giftet:
1. Dagny, f. 1905.09.05 i Karlstad. Hon arbetade som amanuens och kanslisekreterare. Hon avled ogift och barnlös 1944.03.31, skriven på Birger Jarlsgatan 44 i Stockholm.

2. Gunnel, f. 1906.12.15 i Karlstad. Hon avled ogift 1983.07.14 , skriven på Hackstavägen 10 i Åkersberga.
2-1. Greta Olsson, f. 1936.07.25 i Hudiksvall. Gift 1960.07.09 med Lars Ekstam,
f. 1936.07.23 i Högalid. Makarna skilde sig 1972.
2-1-1. Anders Laurentz Ekstam, f. 1963.06.29

3. Inga, f. 1908.12.18 i Linköping. Gift 1940-05.11 med Artur Baltzar Scotte, f. 1903.03.28 i Bro. Hon avled 2000.10.17 på Snårestads servicehus.
3-1. Anna Karin Scotte, f. 1941.02.23. Gift 1962.06.24 med Björn Gunnar Gyllfeldt,
f. 1938.04.26 i Stockholm.
3-1-1. Irene Margareta Gyllfeldt, f. 1963.08.21 i Stockholm. 1:a giftet 1989.12.29 med                       John Åke Stefan Kjellström, f. 1959.03.12. Skild 1996. 2:a giftet 1998.08.21 med Pär                         Hans Urban Öhlander, f. 1967.03.10 i Göteborg.
3-1-2. Eva Birgitta Gyllfeldt, f. 1967.07.26 i Österåker. Gift 1992.10.17 med Torbjörn                         Roger Norrud, f. 1967.09.05 på Limhamn.
3-1-2-1. Linda Birgitta Norrud, f. 1994.04.10.
3-1-2-2. Hanna Petronella Norrud, f. 1997.09.10
3-1-3. Anna Gyllfeldt, f. 1969.10.09 i Ed.
3-1-4. Lillebjörn Rikard Gyllfeldt, f. 1978.06.05 i Stora Köping.

4. Hans, f. 1910.07.02 i Linköping. Han var civiljägmästare, byråchef och driftsdirektör.
Gift 1957.08.14 med Karin Kerstin Margareta Thulé, f. 1923.04.29 i Tammerfors. Hans avled 2002.03.26 på Harfall 1426 i Skärplinge.
4-1. Karin Birgitta Olsson, f. 1958.07.07.

5. Knut, f. 1915.09.04 på Pro Patria Barnbördshus i Stockholm. Knut avled 1936.10.18 på Centrallasarettet i Stockholm.