Nykterhetsförkämpen

Oscar Olsson var sedan barnsben medlem i Godtemplarlogen 115 Magnus Stenbock i Helsingborg. Mellan 1900 och 1901 var Olsson ordförande i Studenternas helnykterhetsförbund i Lund. 1903-1905 var han medlem i logen Ägir i Karlstad och från 1908 i logen Göta Vapen i Linköping. År 1930 utnämndes Oscar Olsson till världspresident i IOGT. 

Oscar Olsson som nyutnämnd I.C.T. (International Chief Templar) i Godtemplarorden 1930.