Nykterhetsförkämpen

Oscar Olsson som nyutnämnd I.C.T. (International Chief Templar) i Godtemplarorden 1930.

Genom sin fader, som var godtemplare, kom Oscar som väldigt ung i kontakt med nykterhetsrörelsen. Han skrevs tidigt in som medlem i IOGT-föreningen 115 Magnus Stenbock i Helsingborg. I Lund kom Oscar att bli medlem i logen Lugnet nr 1589. I IOGT-logen i Lund fick han bland annat sifta bekantskap med en lång rad socialdemokratiska arbetare och här fick han också sin politiska skolning. Oscar blev även medlem i den kulturradikala studentföreningen D.Y.G (Den Yngre Gubben), en ien lång tradition av olika diskussionsklubbar med säte i studentstaden Lund. D.Y.G. anordnade bland annat kurser, föreläsningar, icke-religiös söndagsskola och publicerade populärvetenskapliga artiklar. Han verkade också som ordförande i Studenternas helnykterhetsförbund mellan år 1900 och 1901.


I februari 1903 flyttade han över sitt medlemsskap till IOGT-logen Ägir i Karlstad och på hösten samma år blev han vald till dess ordförande (logetemplare). Mellan 1904 och 1924 var Oscar ordensstudieledare i IOGT. I januari 1905 bildade han en ny loge, Arbetaren, och flyttade då över sitt medlemsskap dit. Efter flytten till Linköping 1908 ingick Oscar och hustrun Karin i Logen 531 Göta Vapen.


1930 utnämndes Olsson till världspresident i IOGT.