Nykterhetsförkämpen

Oscar Olsson var sedan barnsben medlem i Godtemplarlogen 115 Magnus Stenbock i Helsingborg.

Mellan 1900 och 1901 var Olsson ordförande i Studenternas helnykterhetsförbund i Lund.

1903-1905 var han medlem i logen Ägir i Karlstad och från 1908 i logen Göta Vapen i Linköping.

År 1930 utnämndes Oscar Olsson till världspresident i IOGT.