Oscarspriset i Svensk Folkbildning

2016 års Oscarspris i svensk folkbildning tilldelas Medis 5

Medis5 är en arbetsplats för personer med lindriga intellektuella funktionshinder. Medis5 är en verksamhet som bygger på människors kreativitet och kraft, och där det egna uttrycker står i fokus.

Motiveringen lyder: för ett inkluderande, nydanande och omtalat folkbildningsarbete med höga kvalitetsambitioner, där deltagarnas personliga utveckling utgår från det egna konstnärliga uttrycket inom teater, musik, film och annan kultur.

Information om Oscarspriset

Oscar Olsson Museet i Malmö instiftade Oscarspriset i svensk folkbildning år 2013. Priset ska delas ut årligen till en person eller en förening som särskilt utmärkt sig för ett gott folkbildningsarbete eller för att på annat sätt ha verkat i god folkbildningsanda.

Syftet med priset är att uppmärksamma goda förebilder i folkbildningssammanhang och att öka medvetenheten om folkbildningens insatser. Priset består av ett stipendium på 10 000 kr, ett konstnärsdesignat diplom och en artikel om pristagarens folkbildningsinsats i museets årsskrift.

Priset delas ut den 23 november 2016 kl. 15.00 på Landshövdingeresidenset i Malmö, av landshövding Anneli Hulthén.

Mer information om Oscar Olsson Museet i Malmö finns på dess hemsida: www.oomuseet.se.