Oscarspriset i Svensk Folkbildning

Oscar Olsson Museet i Malmö instiftade Oscarspriset i svensk folkbildning år 2013. Priset ska delas ut årligen till en person eller en förening som särskilt utmärkt sig för ett gott folkbildningsarbete eller för att på annat sätt ha verkat i god folkbildningsanda.

Syftet med priset är att uppmärksamma goda förebilder i folkbildningssammanhang och att öka medvetenheten om folkbildningens insatser. Priset består av ett stipendium på 15 000 kr, ett konstnärsdesignat diplom och en artikel om pristagarens folkbildningsinsats i museets årsskrift.