Tidigare pristagare

2018 - StreetGäris

2018 års Oscarspris går till StreetGäris, för deras folkbildande aktivism med kvinnor och icke-binära.

StreetGäris är en intersektionell rörelse för kvinnor och icke-binära.  StreetGäris stöttar, lär ut och inspirerar varandra genom empowerment, solidaritet och gemenskap. Deras uppdrag är att vara en demokratistärkande, folk- och opinionsbildande rörelse som verkar för att utmana och omfördela makten i samhället.

Motiveringen lyder: ”För folkbildande aktivism med kvinnor och icke-binära, för verksamhet som skapar egenmakt och där demokrati, feminism och antirasism är ledstjärnor, och för lyssnande och stödjande andrum där människors olikheter är en styrka när de talar med varandra.”

2017 - Martin Nihlgård

2017 års Oscarspris går till Martin Nihlgård som idag är Sverigechef för IM – Individuell Människohjälp.

Motiveringen lyder: ”för modigt och nytänkande ledarskap i civilsamhälle, studieförbund och folkhögskola med mänskliga rättigheter och folkbildning som ledstjärnor – mot rasism och orättvisor och för integration och medmänsklighet.”

2016 - Medis5

Medi5 är en arbetsplats för personer med lindriga intellektuella funktionshinder. Medis5 är en verksamhet som bygger på människors kreativitet och kraft, och där det egna uttrycket står i fokus.

Motiveringen lyder: för ett inkluderande, nydanande och omtalat folkbildningsarbete med höga kvalitetsambitioner, där deltagarnas personliga utveckling utgår från det egna konstnärliga uttrycket inom teater, musik, film och annan kultur.

2015 - Claudien Tuyisabe

Landshövding Margareta Pålsson och Claudien Tuyisabe

Claudien TuyisabeVisby, tilldelas 2015 års Oscarspris i svensk folkbildning.

Motiveringen lyder: ”för gränsöverskridande demokrati- och folkbildningsarbete – lokalt, nationellt och internationellt – med integration och för barns rättigheter, grundat i den egna erfarenheten av att vara flykting.”

2014 - Ingrid Rasch

Ingrid Rasch och landshövding Margareta Pålsson

Initiativtagaren till ’Tredje rummet’ i Malmö, Ingrid Rasch, tilldelas 2014 års Oscarspris i svensk folkbildning.

Motiveringen lyder:  ”för sitt målmedvetna och uthålliga arbete med att i gräns-överskridande kulturmöten skapa demokratiska dialoger kring samtids- och framtidsfrågor av stor angelägenhet för både individ och samhälle.”

2013 - MÖTET Ideell förening

 MÖTET Ideell Förening – har tilldelats 2013 års Oscarspris i svensk folkbildning.  

Motiveringen lyder: ”för att de i Oscar Olssons anda skapat en ny mötesplats som attraherat nya målgrupper, gett genklang i civilsamhället och ett bestående avtryck i folkbildningssverige.”

Hedersomnämningar

My Malmeström-Sobelius, Erik Wagner och Gunilla Andersson

Gunilla Andersson för att i olika sammanhang ha visat prov på ett omfattande och glokalt folkbildningsengagemang i angelägna och aktuella frågor.

Georg Karlsson för ett brett, mångsidigt och mångårigt folkbildningsengagemang, som innefattat såväl studieverksamhet som kulturarbete.