Tidigare Pristagare

 

2018 års Oscarspris i svensk folkbildning tilldelas

Streetgäris

Årets Oscarspris går till StreetGäris, för deras folkbildande aktivism med kvinnor och icke-binära.

StreetGäris är en intersektionell rörelse för kvinnor och icke-binära.  StreetGäris stöttar, lär ut och inspirerar varandra genom empowerment, solidaritet och gemenskap. Deras uppdrag är att vara en demokratistärkande, folk- och opinionsbildande rörelse som verkar för att utmana och omfördela makten i samhället.

Motiveringen lyder:

”För folkbildande aktivism med kvinnor och icke-binära, för verksamhet som skapar egenmakt och där demokrati, feminism och antirasism är ledstjärnor, och för lyssnande och stödjande andrum där människors olikheter är en styrka när de talar med varandra.

2017 års Oscarspris i svensk folkbildning tilldelas Martin Nihlgård.

Martin Nihlgård är idag Sverigechef för IM – Individuell Människohjälp.

Motiveringen lyder: för modigt och nytänkande ledarskap i civilsamhälle, studieförbund och folkhögskola med mänskliga rättigheter och folkbildning som ledstjärnor – mot rasism och orättvisor och för integration och medmänsklighet.

Martin Nihlgård och landshövding Annelie Hulthén

2016                                                                                                                                                  Medis5 är en arbetsplats för personer med lindriga intellektuella funktionshinder. Medis5 är en verksamhet som bygger på människors kreativitet och kraft, och där det egna uttrycket står i fokus.

Motiveringen lyder: för ett inkluderande, nydanande och omtalat folkbildningsarbete med höga kvalitetsambitioner, där deltagarnas personliga utveckling utgår från det egna konstnärliga uttrycket inom teater, musik, film och annan kultur.

Landshövding Anneli Hulthén och representanter från Medis5, Anna-Carin Eriksson, Rolf Hendil-Forssell, Mats Eriksson och Marita Jonols

Oscarspristagare 2016

2015
Claudien Tuyisabe, Visby, tilldelas 2015 års Oscarspris i svensk folkbildning.

Motiveringen lyder: för gränsöverskridande demokrati- och folkbildningsarbete – lokalt, nationellt och internationellt – med integration och för barns rättigheter, grundat i den egna erfarenheten av att vara flykting.

Landshövding Margareta Pålsson och Claudien Tuyisabe

2014
Initiativtagaren till ’Tredje rummet’ i Malmö, Ingrid Rasch, tilldelas 2014 års Oscarspris i svensk folkbildning.

Motiveringen lyder:  för sitt målmedvetna och uthålliga arbete med att i gränsöverskridande kulturmöten skapa demokratiska dialoger kring samtids- och framtidsfrågor av stor angelägenhet för både individ och samhälle.

Ingrid Rasch och landshövding Margareta Pålsson

2013                                                                                                                                                 MÖTET Ideell Förening – har tilldelats 2013 års Oscarspris i svensk folkbildning.      Motiveringen lyder: för att de i Oscar Olssons anda skapat en ny mötesplats som attraherat nya målgrupper, gett genklang i civilsamhället och ett bestående avtryck i folkbildningssverige.

Hedersomnämnanden
Gunilla Andersson för att i olika sammanhang ha visat prov på ett omfattande och glokalt folkbildningsengagemang i angelägna och aktuella frågor.                                                         Georg Karlsson för ett brett, mångsidigt och mångårigt folkbildningsengagemang, som innefattat såväl studieverksamhet som kulturarbete.

My Malmeström-Sobelius, Erik Wagner och Gunilla Andersson