Tidigare Pristagare

2013
MÖTET Ideell Förening – har tilldelas 2013 års Oscarspris i svensk folkbildning för att de i Oscar Olssons anda skapat en ny mötesplats som attraherat nya målgrupper, gett genklang i civilsamhället och ett bestående avtryck i folkbildningssverige.

Hedersomnämnanden 2013:
Gunilla Andersson för att i olika sammanhang ha visat prov på ett omfattande och glokalt folkbildningsengagemang i angelägna och aktuella frågor.
Georg Karlsson för ett brett, mångsidigt och mångårigt folkbildningsengagemang, som innefattat såväl studieverksamhet som kulturarbete.

my-malmestrom-sobelius-erik-wagner-gunilla-anderssonMy Malmeström-Sobelius, Erik Wagner och Gunilla Andersson

2014
Initiativtagaren till ’Tredje rummet’ i Malmö, Ingrid Rasch, tilldelas 2014 års Oscarspris i svensk folkbildning för sitt målmedvetna och uthålliga arbete med att i gränsöverskridande kulturmöten skapa demokratiska dialoger kring samtids- och framtidsfrågor av stor angelägenhet för både individ och samhälle.

oscars-priset-ingrid-ruschIngrid Rasch och landshövding Margareta Pålsson

2015
Claudien Tuyisabe, Visby, tilldelas 2015 års Oscarspris i svensk folkbildning för gränsöverskridande demokrati- och folkbildningsarbete – lokalt, nationellt och internationellt – med integration och för barns rättigheter, grundat i den egna erfarenheten av att vara flykting.

landshovding-margareta-palsson-pristagare-claudien-tuyisabeLandshövding Margareta Pålsson och Claudien Tuyisabe

2016

Medis5 är en arbetsplats för personer med lindriga intellektuella funktionshinder. Medis5 är en verksamhet som bygger på människors kreativitet och kraft, och där det egna uttrycket står i fokus.
Motiveringen lyder: för ett inkluderande, nydanande och omtalat folkbildningsarbete med höga kvalitetsambitioner, där deltagarnas personliga utveckling utgår från det egna konstnärliga uttrycket inom teater, musik, film och annan kultur.Prisutdelning 2016 Landshövding Anneli Hulthén och representanter från Medis5, Anna-Carin Eriksson, Rolf Hendil-Forssell, Mats Eriksson och Marita Jonols