Författarskap

Svensk Bokkatalog upptar totalt 44 böcker författade av Oscar Olsson. Lägger man därtill hans artiklar kommer man upp till 214 publicerade arbeten. Många av dessa finns också i originalutgåvor på museet, liksom en del litteratur om Oscar Olsson samt om folkbildning i största allmänhet.

 Man kan även se filmklipp med Oscar Olsson från olika sammanhang, bland annat från hans 75-års dag, samt på olika språk lyssna till inlästa föredrag om svensk folkbildningshistoria och om Oscar Olsons livsgärning.