Litteratur om Oscar Olsson

  • Arvidson, Lars (1991). Folkbildning och självuppfostran: en analys av Oscar Olssons idéer och bildningssyn. Stockholm: Tiden. 
  • Nerman, Ture (1967). Akademikerna i arbetarrörelsen. Stockholm: Rabén & Sjögren. Sid. 86-90. 
  • Stellborn, Kurt; Zimmermann, Gunilla; Lundquist, Christina (2002). Studiecirkeln 100 år. Stockholm: Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV).
  • Svedberg, Lars (2007). Folkbildningsideal för folkrörelsearbete: två förgrundsgestalter: Oscar Olsson och Justus Elgeskog. Stockholm: Sober. 
  • Törnqvist, Ingvar (1996). Oscar Olsson, folkbildaren: i synnerhet hans tankar om universitetens roll i folkbildningsarbetet = [Oscar Olsson – an adult educator and his thoughts, with special reference to his ideas about the role of the university in popular education]. Linköping studies in educations and psychology. Dissertations, 1102-7517 ; 46. Stockholm: Sober.
  • Törnqvist, Ingvar (2002). Oscar Olsson – studiecirkelns fader: en historik inför studiecirkelns 100-årsjubileum 2002. Stockholm: Bilda.