Liv och Gärning

Familjen Olsson samlad i Helsingborg 1899. Stående fr.v: Karl-Ivar, fadern Nils och Hugo. Sittande fr.v: Ida, Sture, Sven, modern Petronella och Oscar

Oscar Ulrik Bernhardin Olsson föddes i Helsingborg den 4 juli 1877. Hans föräldrar var skomakaren Nils Olsson och dennes maka Petronella. Enligt Oscars egen utsago var hemmet mycket fattigt och modern fick slita hårt för att ta hand om Oscar och hans fem syskon. Oscar var äldst i syskonskaran. Trots fattigdom fick Oscar fortsätta sina studier på läroverket i Helsingborg, där han tog mogenhetsexamen i juni 1897. Fadern Nils lyckades skaffa borgensmän till sonens studier, vilket även möjliggjorde för Oscar att bedriva akademiska studier. I september 1897 skrevs Oscar Olsson in som student vid Lunds Universitet. Han avverkade i snabb takt tentamina i en lång rad olika ämnen. På tre och ett halvt år klarade han av elva och ett halvt akademiska betyg. Ett ämnesbetyg motsvarade då ungefär en termins heltidsstudier. Hans ämnen var historia, estetik med litteratur- och konsthistoria, teoretisk filosofi, statskunskap med geografi, nordiska språk, romanska språk samt germanska språk. Oscar hade då redan i maj 1899 tagit ut en filosofie kandidatexamen.

Under studietiden träffade Oscar blivande småskollärarinnan Karin Broomé, dotter till folkskolläraren och riksdagsmannen Lars Gustaf Broomé. Broomé var ledamot av andra kammaren och aktiv inom IOGT. Oscar och Karin gifte sig i samband med sin flytt till Karlstad, år 1904, där Oscar fått en lektorstjänst. Under de 4 år som de bodde i Karlstad var Oscar väldigt produktiv. Han skrev en lång rad artiklar i dagspress och tidskrifter, som kompletterades med flera bokutgivningar om bildningsarbetet. Allt som allt skrev Oscar totalt 44 böcker under sin livstid. Lägger man därtill hans artiklar kommer man upp till 214 publicerade arbeten! Oscar och Karin fick tre barn under åren i Karlstad, Dagny, Gunnel och Inga. Paret flyttade därefter till Linköping där de senare fick sonen Hans. Efter flytt från Linköping till Stocksund utanför Stockholm fick de sitt femte och sista barn, Knut.

Oscar och Karin skilde sig 1936. Sitt andra äktenskap ingick Oscar vid 59 års ålder, med den trettio år yngre lärarinnan Roine Rydman. De hade träffats redan 1932 vid en sammankomst på Godtemplar-ordern* där de båda var aktiva.

Oscar Olsson avled i Danderyds församling den 25 januari 1950.

* Godtemplarordern (International Organization of Good Templars IOGT) är en nykterhetsorganisation med rötter i USA. 1879 etablerades organisationen i Sverige.

Barn i första giftet:
1. Dagny, f. 1905.09.05 i Karlstad. Hon arbetade som amanuens och kanslisekreterare. Hon avled ogift och barnlös 1944.03.31, skriven på Birger Jarlsgatan 44 i Stockholm.

2. Gunnel, f. 1906.12.15 i Karlstad. Hon avled ogift 1983.07.14 , skriven på Hackstavägen 10 i Åkersberga.
2-1. Greta Olsson, f. 1936.07.25 i Hudiksvall. Gift 1960.07.09 med Lars Ekstam,
f. 1936.07.23 i Högalid. Makarna skilde sig 1972.
2-1-1. Anders Laurentz Ekstam, f. 1963.06.29

3. Inga, f. 1908.12.18 i Linköping. Gift 1940-05.11 med Artur Baltzar Scotte, f. 1903.03.28 i Bro. Hon avled 2000.10.17 på Snårestads servicehus.
3-1. Anna Karin Scotte, f. 1941.02.23. Gift 1962.06.24 med Björn Gunnar Gyllfeldt,
f. 1938.04.26 i Stockholm.
3-1-1. Irene Margareta Gyllfeldt, f. 1963.08.21 i Stockholm. 1:a giftet 1989.12.29 med  John Åke Stefan Kjellström, f. 1959.03.12. Skild 1996. 2:a giftet 1998.08.21 med Pär Hans Urban Öhlander, f. 1967.03.10 i Göteborg.
3-1-2. Eva Birgitta Gyllfeldt, f. 1967.07.26 i Österåker. Gift 1992.10.17 med Torbjörn Roger Norrud, f. 1967.09.05 på Limhamn.
3-1-2-1. Linda Birgitta Norrud, f. 1994.04.10.
3-1-2-2. Hanna Petronella Norrud, f. 1997.09.10
3-1-3. Anna Gyllfeldt, f. 1969.10.09 i Ed.
3-1-4. Lillebjörn Rikard Gyllfeldt, f. 1978.06.05 i Stora Köping.4. Hans, f. 1910.07.02 i Linköping. Han var civiljägmästare, byråchef och driftsdirektör. Gift 1957.08.14 med Karin Kerstin Margareta Thulé, f. 1923.04.29 i Tammerfors. Hans avled 2002.03.26 på Harfall 1426 i Skärplinge.

4-1. Karin Birgitta Olsson, f. 1958.07.07.5. Knut, f. 1915.09.04 på Pro Patria Barnbördshus i Stockholm. Knut avled 1936.10.18 på Centrallasarettet i Stockholm.