StreetGäris är en intersektionell rörelse för kvinnor och icke-binära.  StreetGäris stöttar, lär ut och inspirerar varandra genom empowerment, solidaritet och gemenskap. Deras uppdrag är att vara en demokratistärkande, folk- och opinionsbildande rörelse som verkar för att utmana och omfördela makten i samhället.